• “We think that innovation and change are the drivers for success.” - Preneurl.

  Preneurl. We think that innovation
 • “My best client is the one who brings out the best in me.” - Preneurl.

  Preneurl. My best client
 • “Small innovations can lead to big successes tomorrow.” - Preneurl.

  Preneurl. Small innovations can
 • “Don’t find customers for your products, find products for your customers.” - Seth Godin

  Seth Godin
 • “No one ever succeeds without the help of others.” - Jay Abraham

  Jay Abraham

Nieuws
23 februari, 2009

Burgemeester Voor Damcentrum

De gemeente Leidschendam heeft Monique Plantinga aangesteld als centrummanager voor het Damcentrum. Wethouder Marcel Houtzager introduceerde haar vorige week woensdag (18 februari 2009) in het informatiecentrum aan de Damlaan in Leidschendam.

“Het is alsof we nu een burgemeester van het Damcentrum hebben”, aldus Houtzager. Die haar vervolgens dan ook de sleutels van het Damcentrum omhing. De centrummanager is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van het winkelgebied. Het voornaamste aandachtspunt is het behoud en de werving van de juiste ondernemers die een kwaliteitsverbetering voor het winkelgebied bewerkstelligen.

Aangezien de verwachting is dat de bouw van het Damplein halverwege april van start zal gaan, zal het accent van haar werkzaamheden in de beginperiode vooral liggen op het ‘kwartiermaken’. Hierbij moet gedacht worden aan het het inventariseren van wensen van ondernemers, het opstellen van procesafspraken, het leveren van input ten aanzien van branchering en mogelijke nieuwe ontwikkelingen en het inventariseren van samenwerkingsverbanden. Daarnaast zal de centrummanager een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen de diverse (markt)partijen.

Bron: Het Krantje Online (bovenstaand artikel is deels aangepast)
Foto: Michel Groen