• “The biggest problem is not to let people accept new ideas, but let them forget the old ones.” - John Maynard Keynes

  John Maynard Keynes
 • “We think retail is all about engagement of people.” - Preneurl.

  Preneurl. We think retail is all
 • “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” - Steve Jobs

  Steve Jobs
 • “We translate trends into business.” - Preneurl.

  Preneurl. We translate trends
 • “Imagination is a preview of life’s coming attractions.” - Albert Einstein

  Albert Einstein – Imagination is a preview

Nieuws
15 juli, 2011

Onderzoek BIZ Winkel- en Industriegebieden

Sinds 1 mei 2009 is de wet Bedrijven Investering Zone in werking getreden. Een wet waarmee ondernemers het bedrijfsgebied waar hun onderneming gevestigd is kunnen helpen verbeteren. Het motto: ‘Voor en door ondernemers’ – en dan met tools die onmiddellijk resultaat geven. Denk aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid, of aan veiligheid en ruimtelijke kwaliteit; de fundamenten voor verdere marketing en positionering.

Ondernemers maken gezamenlijk een plan, men beschrijft waarin het wil investeren, men stelt een begroting op. Gaat de gemeente akkoord en is er voldoende draagvlak, dan wordt een heffing ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. (Geen freeriders meer of collega-ondernemers die zich onttrekken!). En: de heffingen worden opgeteld bij het geld dat de gemeente sowieso voor het gebied bestemd had, en gaan naar de voor de BI-Zone opgerichte vereniging of stichting die de geplande activiteiten vervolgens uitvoert. Met het gemeente- of provinciegeld erbij wordt de pot groter en worden de activiteiten – van camerabewaking, en surveillance tot promotie, ontsluiting, inrichting en aankleding enz. – kordater en effectiever uitgevoerd.

Preneurl. heeft onderzoek gedaan naar de ins en outs van BIZ en beschikt over de kennis en expertise om een maatwerkplan te ontwikkelen voor winkelgebieden (maar ook voor bedrijventerreinen) die geïnteresseerd zijn in extra financiële middelen om het gebied verder te helpen verbeteren.

Voor gemeentes zijn er ook goede redenen de BIZ beter in te zetten: Rekening houdend met de omvang van de ombuigingen de komende jaren is het effectiever als gemeentes een ander perspectief kiezen met betrekking tot hun rol en positie in de lokale samenleving. De focus moet niet liggen op het korten van subsidies of het uitstellen van projecten, maar op het met lokale partners oppakken van de maatschappelijke opgaven. Vergaande samenwerking; efficiënter, beter en zakelijker – of maatschappelijke vraagstukken worden nooit meer opgelost. Dit betekent ook een andere rol van gemeentes. Gemeentes moeten minder regisseren en meer optreden als facilitator. De BIZ is een ideale tool!

Bent u ondernemer en ziet u ook graag dat het winkelgebied waar u zich gevestigd heeft zich verder ontwikkelt? We kunnen u meteen al wat goede ideeën aan de hand doen… Neem vrijblijvend contact op met mw. Ing. Monique Plantinga, via e-mailadres mplantinga@preneurl.com. of 06 54 777 838. En misschien dat u geïnteresseerd bent in een interactieve presentatie waarin u en uw collega-ondernemers meer te weten komen over de ins en outs van BIZ? Een eerste vrije, open discussie over hoe BIZ toegepast kan worden in uw winkelgebied?