• “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” - Walt Disney

  Disney
 • “We love to make your (retail) business grow sustainable.” - Preneurl.

  Preneurl. We love
 • “The best way to predict the future, is to create it yourself.” - Abraham Lincoln

  Abraham Lincoln
 • “We love to inspire people.” - Preneurl.

  Preneurl. We love to inspire people.
 • “Don’t find customers for your products, find products for your customers.” - Seth Godin

  Seth Godin

Management

Na de realisatie en implementatie van het concept en de strategie assisteren wij u bij het behalen van optimale bedrijfsresultaten. Preneurl. benut hierbij haar helikopterview over het volledig retaillandschap. Voor winkelgebieden realiseren wij effectieve strategieën en schrijven wij heldere plannen in het kader van creatief, innovatief centrum- en gebiedsmanagement.

Managen van retailactiviteiten

Na de realisatie en implementatie van het concept en de strategie assisteren wij u bij het behalen van optimale bedrijfsresultaten. Preneurl. benut hierbij haar helikopterview over het volledig retaillandschap. Daarnaast werken wij in co-creatie op deelgebieden zoals inkoopmanagement, supply chain-management, retailmanagement en productmanagement of brand-management. Alle Preneurl.-specialisten volgen de in co-creatie geformuleerde visie, conform de vastgestelde planning. Preneurl. stimuleert de uitvoering, de controle en de bijsturing

Retail- en projectmanagement

Speciaal voor de retailsector ontwikkelde Preneurl. de Retail Marketing Kalender (RMK) ©. Dit managementinstrument maakt het mogelijk om marketingactiviteiten op een overzichtelijke manier te organiseren en te managen. Preneurl. ondersteunt bij het invullen van deze kalender. Tevens prognosticeren wij samen met u de omzet, benodigde fte’s en loonkosten. Op basis van onze managementinformatie kunt u gefundeerd beslissingen nemen. Wij verzorgen ook het aansturen en coachen van filiaalmanagers en franchisenemers, het in stand houden van het beoogde winkelbeeld met betrekking tot formulebewaking, merchandise, signalering van ontwikkelingen en trends op consumentengebied en het hierop anticiperen.

Centrum- en gebiedsmanagement

Ieder winkelgebied of stadscentrum is het visitekaartje van een stad, dorp of wijk. Daarbij heeft ieder gebied zijn unieke mogelijkheden en bedreigingen. Dit vraagt om maatwerk en flexibiliteit in managementaanpak. Preneurl. beschikt over veel ervaring en ervaringsgegevens. Wij zijn in staat effectieve strategieën uit te stippelen en heldere plannen te schrijven in het kader van creatief en innovatief centrum- en gebiedsmanagement.