• “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” - Walt Disney

  Disney
 • “We love to make your (retail) business grow sustainable.” - Preneurl.

  Preneurl. We love
 • “The best way to predict the future, is to create it yourself.” - Abraham Lincoln

  Abraham Lincoln
 • “We love to inspire people.” - Preneurl.

  Preneurl. We love to inspire people.
 • “Don’t find customers for your products, find products for your customers.” - Seth Godin

  Seth Godin

Realisatie

Om succesvol te zijn is het essentieel dat het vernieuwingsproces wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Het is essentieel dat concepten, producten of diensten worden geïntegreerd in het functioneren van de organisaties of het ontwikkelen en organiseren van winkelgebieden met de ondernemers, passend bij het DNA van het gebied.

Realisatie en implementatie

Is het retailconcept bedacht en de strategie bepaald dan volgt realisatie en implementatie. Procesmatig en planmatig dienen de vernieuwingen of veranderingen binnen uw organisatie, winkelgebied of markt te worden ingevoerd. Om succesvol te zijn is het essentieel dat het vernieuwingsproces wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Dat het concept, het product of de dienst wordt geïntegreerd in het functioneren van de organisatie of in de structuur van de sector of het winkelgebied.

Realisatie retailconcept

Een nieuwe strategie raakt iedereen in uw organisatie. Daarom vindt Preneurl. een goede samenwerking met u én met de stakeholders belangrijk. Gezien de breedte van het werkterrein werken wij met specialisten op deelgebieden die van belang zijn voor een goede implementatie. Middels het overzicht van de retailmarketing P’s krijgt u hier een overzicht over:

Preneurl_P-model_NL

Implementatie in retailorganisatie

Implementatie is een proces dat Preneurl. op deskundige wijze begeleidt. Het betreft de daadwerkelijke implementatie, zoals opname in het assortiment of de transformatie van het winkelgebied. Samen met u worden verschillende implementatiefasen doorlopen. Van het informeren van betrokkenen en het motiveren van de beoogde gebruikers om het concept te omarmen, tot continuering van follow-ups en het initiëren of begeleiden van evaluatieonderzoek. Bij productinnovatie betreft het veelal een relatief kortdurend traject, terwijl winkelgebieden een langere begeleidingstijd vergen.