• “The biggest problem is not to let people accept new ideas, but let them forget the old ones.” - John Maynard Keynes

  John Maynard Keynes
 • “We believe products are great storytellers.” - Preneurl.

  Preneurl. We believe products
 • “You have to do stuff that average people don’t understand because those are the only good things.” - Andy Warhol

  Andy Warhol
 • “We believe that partnership and co-creation are the future of retail.” - Preneurl.

  Preneurl. We believe that partnership
 • “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” - Henry Ford

  Henry Ford

D-methode

Op basis van praktijkervaring ontwikkelden wij onze unieke D-methode©: ideevorming, analyse, strategie, conceptontwikkeling, realisatie. Onze D-methode draagt bij aan het bereiken van een optimaal eindresultaat.

Preneurl_BLM_D-Method

Define

Door middel van gesprekken, innovatie-, creatieve  en brainstormsessies wordt het probleem of vraagstuk gedefinieerd en wordt bepaald op welke levels van het Levelmodel het project betrekking heeft. Tevens worden doelgroepen en deliverables bepaald. Vervolgens worden door middel van bijvoorbeeld ‘open’ ideegeneratie klanten, leveranciers, medewerkers en overige belanghebbenden ingeschakeld om hun ideeën met betrekking tot het vraagstuk te benutten.

Discover

Markt- en doelgroeponderzoek, benchmark, assortimentsscan en trends geven inzicht in het probleem/vraagstuk. Oftewel een uitgebreide interne en externe analyse die de sterktes en zwaktes van de onderneming in kaart brengen en tevens de kansen en bedreigingen toont. Tijdens en na deze analyses blijft ‘open’ ideegeneratie toegepast worden.

Discuss

Sterktes en zwaktes worden afgezet tegen kansen en bedreigingen. Ideeën worden beoordeeld en gekoppeld aan de uitkomsten van de analyses. Dit alles wordt besproken met de opdrachtgever en de meest kansrijke ideeën gaan door naar de volgende fase van het proces.

Develop

Ideeën worden geconcretiseerd in concepten en strategieën worden ontwikkeld. Wat voor concepten en strategieën dit zijn is afhankelijk van de vooraf gekozen levels uit het Business Level Model. Dit is een omvangrijke fase waarin de geselecteerde ideeën handen en voeten krijgen.

Deliver

In deze laatste fase worden de deliverables zoals bepaald in de eerste fase van het proces opgeleverd. Dit kan in de vorm zijn van een presentatie, een rapport of een combinatie tussen deze of andere producten. Maar in deze fase worden ook producten op de markt gebracht, campagnes ontwikkeld en start het managen van product, assortiment, merk, formule en/of retail-business.